Sociální institut

Sociální podnik

Sociální Institut aktuálně realizuje projekt podpořený z ESF prostřednictvím OPZ s názvem "První Písecká Polívkárna", jehož cílem je podpořit vznik nového sociálního podniku v Písku. Podniku, který se bude zabývat výrobou polévek, salátů a dalšího občerstvení přímo pro zákazníky své prodejny/kavárny v Písku.

Hlavním cílem nového sociálního podniku je vytvářet a udržovat pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením, zejména pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Uveřejnění Upřesnění k Výzvě na dodávku vybavení pro zakázku "Gastro vybavení - První Písecká Polívkárna"

Odpověď na zaslaný dotaz je k dispozici v odkazu níže:

Veškeré informace naleznete též na: https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz